Ekspert: vi får større og mere professionelle destinationsselskaber

Når de nye tværkommunale destinationsselskaber sammenlægges inden 2020, vil det give færre men stærkere organisationer med øget konkurrenceevne for dansk turisme, mener Søren Asp Mikkelsen, sekretariatsleder i sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Som et element i organiseringen af det nye turismefremmesystem skal den kommunale turismefremmeindsats sammenlægges i 15-25 tværkommunale destinationsselskaber. Ifølge Søren Asp Mikkelsen, sekretariatsleder i sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil det øge dansk turismes konkurrenceevne markant:

– Forudsætningen for, at vi kan klare os i den internationale konkurrence om danske og udenlandske turister er, at vi har stærke destinationer, hvor turisterne oplever et sammenhængende turistprodukt og får kvalitetsoplevelser med høj værdi for pengene.

– Den nye organisering med tværkommunale destinationsselskaber skal blandt andet sikre, at vi får færre, men større, organisationer, så destinationsselskaberne står bedre rustet og får kritisk masse til at løfte opgaven med at udvikle stærke og attraktive destinationer i Danmark. Det siger han i en pressemeddelelse fra Visit Aalborg.

I Nordjylland brydes den nordjyske geografi op i tværkommunale samarbejder og et destinationssamarbejde er ved at tage form på Østkysten og mellem de fire kommuner Frederikshavn, Brønderslev, Læsø og Aalborg.

– Om vi ender på 18 eller 21 destinationsselskaber, får vi at se, men jeg er ikke bekymret for ambitionsniveauet, forklarer Søren Asp Mikkelsen og fortsætter:

– Med hensyn til selve organisationerne vil vi få større og mere professionelle destinationsselskaber at se. Det betyder, at destinationsselskaberne nemmere vil kunne tiltrække de forskellige og specialiserede kompetencer, som de får brug for, når de skal løse deres opgaver, og de vil i højere grad end i dag kunne være strategiske sparringspartnere for erhvervet og de kommunale forvaltninger.

Han mener, at man stadig skal holde fast ved de lokale særkender, når de fire kommuner lægges sammen:

– Gode oplevelser kan som bekendt være mange ting, alt efter hvem turisten er, men turister vil generelt have lokale og autentiske oplevelser og gerne destinationer med et varieret udbud af muligheder. Og her skal vi huske, at turismeudviklingen gerne skal komme både borgere og turister til gavn, slutter Søren Asp Mikkelsen.

De 15 til 25 tværkommunale destinationsselskaber skal laves inden udgangen af 2020.

Kommentarer är stängda.