TripAdvisor blokerer over 1 million falske anmeldelser på et år

Ud af 66 millioner anmeldelser på TripAdvisor i 2018 var over 1 million af dem falske.

Anmeldersiden TripAdvisor havde over 1 millioner falske anmeldelser, som de fangede i 2018. Det viser en ny rapport fra rejsesiden. Hjemmesiden bliver brugt af kunder, som blandt andet kan anmelde restauranter og hoteller.

En falsk anmeldelse bliver anset som en anmeldelse, der er skrevet af en, som prøver at manipulere en virksomheds gennemsnitlige bedømmelse på rejsesiden. Det kan for eksempel være en falsk anmeldelse fra en medarbejder eller konkurrent.

TripAdvisor bruger en teknologi til at finde de falske anmeldelser. 73 procent af de falske anmeldelser blev blokeret af teknologien, før de blev offentliggjort på siden.

TripAdvisor fik 66 millioner anmeldelser på siden i 2018. 2,1 procent af dem blev set som falske anmeldelser. Under 0,6 procent af dem blev offentliggjort på siden, før de blev fjernet igen.

Kommentarer är stängda.